• Автосервис:Hitsaajankatu 10, 00810 Helsinki

 • Пн-Пт: 8-18, Сб: 10-14 050 449 3320

 • Автосервис:Niittylänpolku 7, 00620 Helsinki

 • Пн-Пт: 8-16 050 441 2103

 • Покраска авто:Sienitie 34, 00760 Helsinki

 • Пн-Пт: 9-17 050 471 1333

Доступная и удобная аренда авто теперь и в Хельсинки!

Вы можете взять машину в аренду без ограничения пробега сделав лишь простой звонок по телефону.
Доступные цены как на день, так и на неделю или даже на месяцы.

 • Spotlight Image
  Экономичный и удобный автомобиль для городских поездок.
  1-2 суток = 44€/сутки
  3-6 суток = 39€/сутки
  Выходные = 95€
  Неделя = 235€
 • Business class
  Комфортный автомобиль средних размеров для длительных поездок.
  1-2 суток = 59€/сутки
  3-6 суток = 49€/сутки
  Выходные = 125€
  Неделя = 299€
 • Business class
  Удобный и безопасный автомобиль с большим багажником.
  1-2 суток = 69€/сутки
  3-6 суток = 59€/сутки
  Выходные = 179€
  Неделя = 379€
 • Business class
  Фургон для переездов. Достаточно водительского удостверения категории Б.
  3 часа = 35€
  6 часа = 60€
  24 часа = 85€
  Выходные = 179€

Как арендовать авто?

1. Позвоните нам, чтобы забронировать авто или нажмите кнопку Заказать, чтобы отправить заявку по электронной почте.

2. Мы сразу же ответим на Ваш запрос или свяжемся с Вами по телефону, как только это возможно.

3. Мы планируем подходящее для Вас время и бронируем автомобиль.

4. Оплата аренды производится в момент сдачи автомобиля. Требуется небольшой гарантийный залог.

5. Автомобиль сдается с полным баком топлива и должен быть возвращен полностью заправленный.

6. Страховка всегда включена в цену, поэтому никаких дополнительных сборов и платежей!

Договор аренды

Paimolan Autokrjaamon Tmi:n vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

1. AUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.Hinnat eivät sisällä polttoainetta. Tankkauksesta Vuokraamo veloitettaa 20 euroa ja 2,00 euroa/l.

b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti.Vuokraajaon velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä, ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e. Vuokraamon luovuttaessa auton Vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon luvan). Siivoustyöstä veloitetaan vähintään 50 euroa.

2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen

Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/ poistomaksulla. Omavastuun pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

 • ylikuormaus
 • tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
 • ajaminen tyhjillä renkailla
 • lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
 • ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
 • avainten katoaminen
 • ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon
2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta, tai tämän vakuutusyhtiöltä.

2.5 Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraaja on velvollinen aina maksamaan täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, rikesakot, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksuista, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut sekä haltijavastuun perusteella Vuokraamolle määrätyt maksut.

3. VUOKRAN MAKSU

a. Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.

b. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

c. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen alussa. Jos Vuokraaja maksaa luottokortilla niin maksaa myös ennakkomaksu, joka on 300 euroa, tai vaikka jos Vuokraaja maksaa käteisellä niin ennakkomaksuna tulee 300 euroa.

d. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. MATKAMITTARI

a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos Vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa Vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.

b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

5. POLTTOAINE JA AUTON HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista, moottorin lämpötilasta, yms. Vian havaitessaan Vuokraaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan viasta Vuokraamolle.

6. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

c. Jos Vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingoista täysimääräisesti

d. Vuokraamo ei vastaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokraamo ei vastaa myöskin vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, Vuokraaja voi vaatia vuokranalennusta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos virhe korjataan kohtuullisessa ajassa, tai jos Vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Vuokraamo ei vastaa matkan keskeytymisestä johtuvista kuluista.

8. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJANPÄÄTYMISTÄ

a. Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päätymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein.Myös Vuokraamo voi palauttaa Vuokraajalle ennakkomaksu.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu Vuokraamoon tai kun Vuokraamo on saanut Vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta Vuokraamon hyväksymään paikkaan.

b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

c. Jos Vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, Vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin Vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

d. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu Vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen Vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä Vuokraamolle.

11. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman Vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

12. TAVARAN KULJETUS

Autolla ei saa kuljettaa raskaita kiviä, tiiliä tai sorakuormia. Maksimikuormitusta noudatettava.

13. KOLARIVAURIOIDEN KORJAUS

Auton omistaja päättää missä ja milloin vauriot korjataan.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan karajaoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.